Клуб "Інтергід"

         Молодіжний клуб за інтересами
                            Інтергід 

Дeвіз клубу: "Знай! Умій! Вивчай!"
  Клуб створений завдяки програмі " Бібліоміст",яка надала можливість вільно користуватися інформаційними ресурсами всесвітньої мережі Інтернет

Мета клубу:
-Задовілняти культурні, соціальні потреби й запити користувача.
  -Навчити бажаючі користуватися з мережею Інтернет.
  -Розширення простору спілкування
    -Бібліотеці стати справжнім інформаційним, культурним, інтелектуальним, дозвільним центром в с. Олешник у наданні безкоштовних послуг громадянами села.
Клуб організовує свою роботу у формі :
·  регулярних, щомісячних засідань;
·  бесід, віртуальних екскурсій, подорожей, бібліомандрівок, ігор, тощо.
Права та обов'язки членів клубу :
Членами клубу можуть бути діти віком 8-14 років, які виявляють поглиблений інтерес до вивчення комп'ютера та всесвітньої мережі Інтернет.
Члени клубу мають право :
·  вільно обговорювати на засіданнях клубу питання діяльності клубу, вносити пропозиції, щодо вдосконалення його роботи;
·  вільно виходити зі складу клубу.
Члени клубу зобов'язані :
·  брати активну участь у роботі клубу в усіх формах його діяльності;
·  дбати про високий авторитет клубу;
·  постійно підвищувати свій освітній рівень.        План роботи клубу за інтересами 

  «Інтергід»  на  2018р


-   -         Користування   персональним комп’ютером; (групове та індивідуальне навчання)
-         Все з нуля, загальні навички роботи з комп’ютером , з клавіатурою, мишкою;
-         Поняття про файли, папки, програмне забезпечення;
-         Використання електронних ресурсів(Флешки, диски, та ін.)
-          Допомога в написанні та оформленні рефератів;
-          Допомога у створенні слайдових презентацій;
-         Використання ресурсів Інтернету для цікавого дозвілля;
-          Сканування документів на інші носії інформації;
-           Сканування  документів та відправлення е- поштою документів .
Заняття:«Все з нуля», загальні навички роботи з комп’ютером , з клавіатурою, мишкою
Основи комп’ютерної грамотності та знайомства з навколишнім світом з допомогою комп’ютера. Заняття будуються на основі бесід та практичних дій з чітким дотриманням встановлених санітарно-гігієнічних норм.
   В ході роботи з учнями використовується добірка навчальних та розвивальних комп’ютерних програм, яка встановлюється на всі машини. Учні працюють лише з цими програмами, інше програмне забезпечення не використовується.
  Спочатку йдуть заняття загального спрямування та практичної роботи на комп’ютері.
    Для більш ефективного і міцного оволодіння учням знаннями, програма з комп’ютерної грамотності будується на основі поступового занурення дітей в навчальні теми, що забезпечує вирішення основних груп завдань та сприяє розвитку розумових процесів. Це такі теми:

1 Учням дається загальне поняття про комп’ютер та його значення в житті сучасної людини. В ході розмови бібліотекар формує у дітей зацікавленість до технічного засобу, пояснює необхідність використання комп’ютера сучасною людиною, а в ході практичної частини навчає учню використовувати ПК в своїй діяльності.
2.Учням  даються елементарні знання про найголовніші правила безпеки під час роботи на комп’ютері, призначення та функції основних складових комп’ютера (миші, клавіатури, системного блоку, монітору, принтера та сканера). У дітей формуються уявлення про основні елементи робочого столу, про роботу операційної системи Windows і про використання вікна папки, уміння виконувати запропоновану послідовність дій з використанням клавіатури та миші.
3 Учня розповідають про особливості, можливості, переваги та недоліки комп’ютерної техніки, елементарні уявлення щодо використання ПК в науці, техніці, охороні здоров’я, побуті, в повсякденному житті, формуються вміння користуватися клавіатурою, окремими клавішами і «мишкою ».
Практики розробили декілька способів введення учню в комп’ютерне навчання, а саме:

- пояснення учня призначення кожної клавіші у відповідній послідовності, практична демонстрація функцій тієї або іншої клавіши, пояснення роботи з мишкою
- при вивченні нових клавіш, необхідно орієнтуватися на існуючі в учнях навички роботи з комп’ютером;
- пропонувати дитині роль дослідника, експериментатора, надавати їй можливість самостійно вчиняти дії за допомогою нових клавіш та уточнювати пояснення функцій, які виконують дані клавіші.
Додаткові завдання:
1.Як називається зала, де розміщуються комп’ютери?
2.Що вміє робити комп’ютер?
3.З яких частин складається комп’ютер?
4.Навіщо потрібні комп’ютери людям?

«Поняття про файли, папки, програмне забезпечення.»
    Операційна система Windows XP. Файл, папка. Файлова система. Файл - сукупність даних, записаних на зовнішній носій, яка має власне ім'я.  Ім'я файлу - складається з двох частин - імені та розширення, які розділені між собою крапкою.
   Каталог - спеціальний файл, у якому реєструються інші файли, а також каталоги, вкладені в даний каталог.
Поточний каталог - каталог, з яким у даний момент працює користувач.
Мета уроку:
Сукупність файлів та каталогів входить до складу файлової системи.
Основні вказівки для роботи з папками та файлами (створення, видалення, переміщення, копіювання, переіменування). Створення ярликів.
Правила роботи з файлами та папками.
Створення нових папок та ярликів.
Копіювання файлів і папок.

Буфер обміну - це ділянка пам'яті комп'ютера, зарезервована для тимчасового зберігання будь-яких даних. Буфер обміну дозволяє виконувати операції копіювання, вирізання та вставки файлів, папок, а також об'єктів і документів: малюнків, таблиць, фрагментів тексту тощо. Переміщення файлів і папок. Видалення об'єктів. Папка Корзина.

Заняття: «Електронна пошта, загальні навички користування.»
Електронна пошта, або, як її ще називають, E-mail (від англ. electronic - електронна, mail - пошта) - служба Інтернет для передачі текстових повідомлень та прикріплених до них файлів у вигляді листів. Електронна пошта є однією з найбільш використовуваних. Її схожість на звичайну пошту полягає в тому, що обидві передають повідомлення. Основною перевагою електронної пошти є її швидкість: електронний лист потрапляє в «поштову скриньку» адресата одразу ж після відправлення і зберігається там до прочитання. Відмінність між звичайною та електронною поштою ще полягає в тому, що електронні листи - і будь-які додатки до них - розбиваються на дрібні шматочки, названі пакетами, які добираються до одержувача незалежно один від одного (у поштовій аналогії це означало б, що кожен лист розбирається по сторінках, які потім відправляються окремо поодинці і тій же адресі). По дорозі пакети передаються від сервера до сервера до тих пір, поки вони не потрапляють до кінцевого одержувача. Оскільки різні пакети добираються до адресата різними маршрутами, вони можуть поступити до нього в неправильному порядку. Але як тільки всі пакети прибудуть, з них збирається первинне повідомлення. Звичайно весь цей складний процес, який ми так довго описували, займає менше хвилини, навіть якщо адресати знаходяться на різних кінцях планети.
       Цінною перевагою електронної пошти в порівнянні із звичайною є можливість розсилки одного повідомлення за багатьма адресами відразу; все, що потрібно для цього зробити, - це перерахувати всіх ваших адресатів у відповідному полі E-mail програми. Це знайшло відображення ще в одній з важливій можливості електронної пошти - списках розсилки (англ. mailing lists). Вони полегшують листування з іншими користувачами Internet, які мають спільні інтереси. Повідомлення, відправлене на поштовий сервер, буде розіслане всім, хто підписався на цей список розсилки, тобто його отримають одразу тисячі користувачів. Підписатися на такі списки може кожний, хто має поштову адресу в Internet.
2. Будова електронної адреси.
Адреса містить ім'я комп'ютера та ім'я конкретного користувача цього комп'ютера, якому адресоване повідомлення.
Електронні скриньки розміщуються на спеціальних комп'ютерах - поштових серверах. Для кожної скриньки на поштовому сервері відводиться спеціальне місце. На одному поштовому сервері не може бути двох скриньок з однаковими назвами.
Електронна адреса складається з двох частин, розділених знаком @ (читається «ет»). Наприклад:
Aleх - ім’я скриньки, ukrbiz.net - доменне ім'я поштового сервера, на якому знаходиться ця скринька. Повідомлення, що надіслані за цією адресою, будуть передані на комп'ютер з іменем ukrbiz.net користувачу на ім'я Aleх (малі та великі літери не розрізняються).
Щоб отримати власну скриньку, існує два способи: 1) більшість провайдерів при підключенні користувача до Інтернет надає йому поштову скриньку на своєму сервері; 2) в Інтернет існує величезна кількість безкоштовних поштових серверів, на яких можна створити потрібну кількість скриньок. Перший варіант зручний швидкістю отримання пошти, так як ви напряму з'єднані з комп'ютером провайдера. Другий варіант зручний для доступу до скриньки з різних комп'ютерів: перебуваючи в іншому місті чи, навіть, країні, ви можете зайти на сайт цього поштового сервера, переглянути пошту та відправити відповіді.
Бесіда: «Спілкування за допомогою Інтернет у реальному часі (Skype).»   Користувачі Skype по суті роблять телефонні виклики і відео виклики через їх комп'ютер використовуючи програмне забезпечення Skype і Інтернет. Основа системи — безкоштовна комунікація між користувачами програмного забезпечення Skype; проте продукт також дозволяє користувачам Skype зв'язуватися з користувачами регулярної наземної лінії зв'язку і мобільних телефонів. Це програмне забезпечення зараз доступне безкоштовно і може бути завантажене з веб-вузла компанії.
   Головна відмінність між Skype та іншими клієнтами VoIP є те, що Skype діє на моделі peer-to-peer, замість більш традиційної моделі клієнт-сервер. Довідник користувачів Skype повністю децентралізований і розповсюджується серед вузлів в мережі, що означає, що мережа може зростати до великих розмірів дуже легко (на початок 2010 — понад 500 мільйонів користувачів[2]) без ускладнень та дорогої централізованої інфраструктури.Skype також перенаправляє виклики через інші Skype у мережі, щоб полегшити обхід Symmetric NAT та брандмауерів. Проте це поміщає додатковий тягар на тих, хто з'єднується з Інтернетом без NAT, оскільки їх комп'ютери і пропускна здатність мережі можуть використовуватися щоб надсилати виклики інших користувачів.
    Виділення посередницьких комп'ютерів повністю автоматичне, та індивідуальні користувачі не мають ніякого вибору, щоб блокувати таке використання їх ресурсів. Цей факт, однак, ясно не освітлений і, здається, суперечить ліцензійній угоді, яка обмежує Skype у використанні «процесора і пропускної здатності каналу [для] полегшення комунікації між [користувачем] і іншими користувачами програмного забезпечення Skype» (секція 4.1).
   Skype — це програмне забезпечення з закритим кодом, і має не стандартизований протокол, а приватний; що викликало підозру і потягло за собою деяку критику від розробників програмного забезпечення і користувачів.